Република България
Начало Зона на спортиста Разрешения за терапевтична употреба

Разрешения за терапевтична употреба за участници в Олимпийски и Параолимпийски игри

Международният олимпийски комитет и Международният параолимпийски комитет издават (или отказват) разрешения за терапевтична употреба само за периода на спортните прояви, на които се явяват ръководен орган (т.е. през времетраенето на Олимпийски игри, Параолимпийски игри и т. н.). Извън този период те признават разрешенията за терапевтична употреба, издадени от международните федерации и националните антидопингови организации, след разглеждане на свързаната с издаването им документация (т.е. молбата за разрешение за терапевтична употреба, анамнези, резултати от прегледи, лабораторни изследвания, образни изследвания и т.н.).
 
Изключение от горното правило са лицата от регистъра на спортистите за тестване на Международния параолимпийски комитет – те кандидатстват за разрешения за терапевтична употреба по реда на Антидопинговия кодекс на Международния параолимпийски комитет.
 
Какво е разрешение за терапевтична употреба?
Кой издава разрешения за терапевтична употреба и на кого?
Разрешения за терапевтична употреба за спортисти на международно ниво
Разрешения за терапевтична употреба за спортисти на национално ниво
Разрешения за терапевтична употреба за други спортисти, включително непълнолетни и спортисти с увреждания
Разрешения за терапевтична употреба за участници в европейски и световни първенства
 

 

Молба за разрешение за терапевтична употреба - 567 KB
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС - 473 KB
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба - 621 KB
Наредба за антидопинговата дейност - 350 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg