Република България
Начало Зона на спортиста Разрешения за терапевтична употреба

Какво е разрешение за терапевтична употреба

Спортистите, подобно на всички останали хора, понякога се разболяват и се нуждаят от лечение. За разлика от всички останали хора, обаче, те са длъжни да спазват редица антидопингови правила, които ограничават свободното използване на някои лечебни субстанции и методи. Голяма част от тези субстанции и методи са изрично упоменати в Списъка на забранените субстанции и методи (или т. нар. Забранителен списък) – международен стандарт на Световната антидопингова агенция, който подлежи на ежегодно изменение.  Включването на субстанции и методи в този списък става въз основа на определени критерии, един от които е потенциала им да повишават спортните постижения. Ето защо, когато спортист страда от медицинско състояние или заболяване, чието излекуване е възможно само с прием на лекарство, съдържащо забранена субстанция, или чрез прилагане на забранен метод, е необходимо да бъде издадено т. нар. разрешение за терапевтична употреба.

 
Разрешението за терапевтична употреба е специален документ, който свидетелства, че съответният спортист има право да използва дадена забранена субстанция или забранен метод с терапевтична цел за определен период.
 
За разрешение за терапевтична употреба се кандидатства чрез подаване на молба до съответните специализирани органи на антидопинговите организации, които са приели Световния антидопингов кодекс на Световната антидопингова агенция и действат съобразно неговите разпоредби. Антидопинговият център е такава организация.
 
Наличието на забранена субстанция, нейни метаболити или маркери в проба, взета от спортист, използването или опитът за използване на забранена субстанция или забранен метод, притежаването на забранени субстанции и методи и прилагането или опитът за прилагане на забранен метод или забранена субстанция не се считат за нарушения на антидопинговите правила тогава, когато са в съответствие с разпоредбите на легитимно разрешение за терапевтична употреба. 
 
В случай, че спортист използва забранена субстанция или забранен метод преди да е получил разрешение за терапевтична употреба, е възможно, в зависимост от конкретните обстоятелства, да се стигне до налагане на санкции.
 
Кой издава разрешения за терапевтична употреба и на кого?
Разрешения за терапевтична употреба за спортисти на международно ниво
Разрешения за терапевтична употреба за спортисти на национално ниво
Разрешения за терапевтична употреба за други спортисти, включително непълнолетни и спортисти с увреждания
Разрешения за терапевтична употреба за участници в Олимпийски и Параолимпийски игри
Разрешения за терапевтична употреба за участници в европейски и световни първенства
 

 

Молба за разрешение за терапевтична употреба - 567 KB
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС - 473 KB
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба - 621 KB
Наредба за антидопинговата дейност - 350 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg