Република България
Начало Зона на спортиста Разрешения за терапевтична употреба

Разрешения за терапевтична употреба за спортисти на национално ниво

Спортистите на национално ниво кандидатстват за издаване на разрешение за терапевтична употреба пред своята национална антидопингова организация (или пред друг орган съгласно определеното в антидопинговите правила на съответната държава). В случая на Република България, тази организация е Антидопинговият център.

Горното правило, обаче, невинаги е валидно ако се налага лечението да протече през част от или през целия период на провеждане на международна спортна проява, за която спортистът се е класирал. В такива случаи е необходимо нуждаещият се от лечение спортист да провери (самостоятелно или с помощта на Антидопинговия център):

• дали проявата е включена в списъка на международните спортни прояви, за които разрешенията за терапевтична употреба задължително се издават по реда на правилата на съответната международна федерация;

• дали съответната международна федерация разполага с правила за признаване на разрешения за терапевтична употреба, издадени от национални антидопингови организации (като напр. Антидопинговия център).

Например, ако състезател по гребане, който е включен в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център, се нуждае от лечение, включващо забранена субстанция и/или забранен метод непосредствено преди или по време на световно първенство по гребане, за което се е класирал и в което ще участва, то този състезател е длъжен да провери (самостоятелно или с помощта на Антидопинговия център):

• дали ще трябва да кандидатства за разрешение за терапевтична употреба директно пред Международната федерация по гребане;

• дали разрешение за терапевтична употреба, издадено му от Антидопинговия център във връзка с проявата, ще бъде признато от Международната федерация по гребане.

Спортист, който е включен едновременно в регистъра на спортистите за тестване на международна федерация и в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център, кандидатства за разрешение за терапевтична употреба пред международната федерация. В тези случаи, Антидопинговият център няма правомощия за издаване на разрешения за терапевтична употреба, освен ако в правилата на международната федерация или в споразумение между Антидопинговия център и нея е предвидено друго. Например, ако даден спортист е включен едновременно в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център и в регистъра на спортистите за тестване на Международната федерация по гребане, за разрешение за терапевтична употреба се кандидатства пред Международната федерация по гребане, освен ако нейните антидопингови правила делегират тази отговорност на Антидопинговия център.
 

Какво е разрешение за терапевтична употреба?
Кой издава разрешения за терапевтична употреба и на кого?
Разрешения за терапевтична употреба за спортисти на международно ниво
Разрешения за терапевтична употреба за други спортисти, включително непълнолетни и спортисти с увреждания
Разрешения за терапевтична употреба за участници в Олимпийски и Параолимпийски игри
Разрешения за терапевтична употреба за участници в европейски и световни първенства
 

 

Молба за разрешение за терапевтична употреба - 567 KB
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС - 473 KB
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба - 621 KB
Наредба за антидопинговата дейност - 350 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg