Република България
Начало Зона на спортиста Регистър на спортистите за тестване

Какво е регистър на спортисти за тестване?

Съгласно дефиницията на Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, регистър на спортисти за тестване е „регистърът на високоразрядните спортисти, подлежащи на състезателно и извънсъстезателно тестване, който всяка международна спортна организация и национална антидопингова организация изготвя във връзка със своя план за разпределение на проверките”.
 
Но какво е специалното на това даден спортист да бъде включен в регистър на спортисти за тестване? Отговорът е: задължението да предоставя информация за местонахождение. Целта е антидопинговите организации да бъдат улеснени при откриването на спортиста и подлагането му на извънсъстезателни проверки.
 
По принцип, информацията за местонахождение се предоставя съобразно конкретните правила на съответната организация (национална антидопингова организация или международна федерация), която е включила спортиста в своя регистър на спортисти за тестване. Повечето организации, включително Антидопинговият център, изискват информацията за местонахождение да бъде предоставяна чрез Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АДАМС).
 
Друго важно нещо, което всеки спортист включен в регистър на спортисти за тестване е длъжен да знае, е че ако му се налага да кандидатства за разрешение за терапевтична употреба, съответната молба и придружаващата я документация също се подават чрез АДАМС.
 
Видове регистри на спортисти за тестване
Регистър на спортистите за тестване на Антидопинговия център
Техническа процедура за управление на регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център - 633 KB
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център - 322 KB
Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност - 431 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg