Република България
Начало Зона на спортиста Разрешения за терапевтична употреба

Разрешения за терапевтична употреба за участници в европейски и световни първенства

Български спортист, който се е класирал за международна спортна проява (напр. европейски или световно първенство), трябва да кандидатства за разрешение за терапевтична употреба пред ръководния орган на проявата (т.е. пред съответната европейска или международна федерация, в зависимост от приложимите антидопингови правила) не по-късно от 30 дни преди участието си в проявата. В случай че съответният ръководен орган признава разрешенията за терапевтична употреба, издадени от национални антидопингови организации, спортистът следва да подаде молбата си до Антидопинговия център.
 
Предвид изложеното принципно положение, Антидопинговият център призовава всички български спортисти, които са се класирали за европейско или световно първенство и се нуждаят от разрешение за терапевтична употреба, да се запознаят –
самостоятелно или с помощта на Антидопинговия център, с правилата за издаване и/или признаване на разрешения за терапевтична употреба в сила за съответната европейска или международна федерация във връзка с конкретната спортна проява.
 
Какво е разрешение за терапевтична употреба?
Кой издава разрешения за терапевтична употреба и на кого?
Разрешения за терапевтична употреба за спортисти на международно ниво
Разрешения за терапевтична употреба за спортисти на национално ниво
Разрешения за терапевтична употреба за други спортисти, включително непълнолетни и спортисти с увреждания
Разрешения за терапевтична употреба за участници в Олимпийски и Параолимпийски игри
 

 

Молба за разрешение за терапевтична употреба - 571 KB
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС - 473 KB
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба - 997 KB
Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност - 431 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg