Република България
Начало Зона на спортиста Права и задължения

Обучение на членове на допинг екипи в Пловдив

 

 

Антидопинговият център към министъра на младежта и спорта организира обучение на лица за придобиване право на участие в дейността на антидопингови екипи за град Пловдив и Пловдивски регион.

 
Обучението ще се проведе на 20 и 21 март 2014 г. от 10 часа в Медицински колеж – Пловдив ул. „Братя Бъкстон“ 120.
 
Условия за кандидатстване: 
  1. Кандидатите да са навършили 18 г. възраст;
  2. Да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“;
С предимство ще се ползват кандидати:
Необходими документи:
 
Документи се приемат:  от 25.ІІ. до 07.ІІІ.2014 г. по електронната поща на адрес: anti-doping.centre@anti-doping.government.bg  или по факс 02/862 6054
 
Такса за участие в размер на 55.00   лв., внесена в брой преди започване на обучението.
 
В края на обучението кандидатите ще решат писмен тест и с тях ще се проведе интервю.
ЗАЯВЛЕНИЕ - 21 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg