Република България
Начало За нaс Новини

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪНШНО ДОПИНГ ТЕСТВАНЕ

Ръководството на Антидопингов център уведомява:

СЧИТАНО ОТ 01.01.2014г. се преустановява практиката

заявеното да се заплаща със средства на Центъра и в последствие да се фактурират извършените разходи на заявителя.

СЧИТАНО ОТ 01.01.2014г. спортните федерации и организации, които заявяват допинг тестване трябва да имат предвид следното:

          С оглед на по-добра оперативност данните за фактурата трябва да са посочени в оторизационното писмо, както и факс на който да се изпрати копие на фактурата.

          Продължава практиката опаковането и предоставянето на взетите допинг проби на транспортната фирма, посочена от възложителя да се извършва от Антидопинговия център след предоставяне на клиентски номер на възложителя.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ФИНАНСОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ВСЯКА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ /БЪЛГАРСКА ИЛИ МЕЖДУНАРОДНА/ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯ НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР КОПИЕ ОТ ФИНАНСОВ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ПЛАЩАНЕТО НА ТРАНСПОРТА И АНАЛИЗА НА ДОПИНГ ПРОБИТЕ.

World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg