Република България
Начало Дейност Образователно-информационна дейност

Брошури на Световната антидопингова агенция

Настоящите брошури имат за цел да предоставят кратка, точна и ясна информация за борбата срещу допинга като цяло и за отделни нейни аспекти.  

Опасностите от допинга - 1 - 17156 KB
Опасностите от допинга - 2 - 9237 KB
Борбата срещу допинга - 37523 KB
Процедурата за допингов контрол - 25353 KB
Разрешения за терапевтична употреба - 17420 KB
Предоставяне на информация за местонахождение - 2476 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg