Република България
Начало Зона на спортиста Права и задължения

Основни права и задължения

В борбата срещу допинга в спорта е валиден т. нар. „принцип на стриктната отговорност” или казано с прости думи – „виновен до доказване на противното”. Ето защо е изключително важно всеки спортист да бъде напълно наясно поне със своите основни права и задължения, свързани с тази борба.

Лично задължение на всеки спортист е:

• да знае кое съставлява нарушение на антидопинговите правила;
• да знае кои субстанции и методи са включени в Списъка на забранените субстанции и методи на Световната антидопингова агенция;
• да се уверява, че в организма му не постъпват забранени субстанции, и че нито самият той, нито някой друг прилага спрямо него забранени методи.
 
Всеки спортист има право:
 
• на справедливо и безпристрастно изслушване при дисциплинарно производство за нарушение на антидопинговите правила;
• на разрешение за терапевтична употреба (издадено по реда на Международния стандарт за разрешения за терапевтична употреба), при условие, че му/й се налага да използва забранена субстанция или забранен метод по медицински причини;
• да откаже участие в процедура за допингов контрол, при условие, че длъжностното лице по допингов контрол не се лигитимира и/или не представи документ, който го упълномощава да извърши проверката.
 
Права и задължения при тестване
Права при положителна проба А
Права и задължения на спортистите от регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център
Права и задължения при кандидатстване за разрешение за терапевтична употреба
 

 

 

 
 

 

 

 

World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg