Република България
Начало Зона на спортиста Процедура за взимане на проби

Относно процедурата за взимане на проби

Взимането на проби е частта от процедурата за допингов контрол, при която специално обучени длъжностни лица взимат уринна и/или кръвна проба от спортист. Антидопинговият център провежда процедурата за взимане на проби съобразно Международния стандарт за тестване на Световната антидопингова агенция. Взетите проби се анализират в лаборатории с акредититация от Световната антидопингова агенция.   
 
Ролята на представителя на спортиста
Процедурата за взимане на проби в 5 стъпки
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg