Република България
Начало Зона на спортиста Информация за местонахождение

Как се предоставя информация за местонахождение?

Спортистите, които са включени в регистъра за тестване на Антидопинговия център, предоставят информация за местонахождение чрез Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АДАМС). АДАМС е интернет-базирано пособие за управление на база данни, което освен, че дава възможност за предоставяне на информация за местонахождение по лесен и удобен начин, служи и за въвеждане, съхраняване, обмен и докладване на всякакъв друг вид информация, свързана с допинговия контрол. 
 
АДАМС дава възможност на антидопинговите организации да организират и провеждат състезателно и извънсъстезателно тестване, на лабораториите – да докладват аналитични резултати, на дисциплинарните органи – да предоставят информация за наложени санкции, на Световната антидопингова агенция – да координира антидопинговите дейности на отделните антидопингови организации.
 
С АДАМС може да се борави на английски, френски, испански, немски, италиански, португалски, нидерландски, фински, китайски, японски корейски и руски. Благодарение на Антидопинговия център, от 2012 г. АДАМС има версия на български език.
 
АДАМС разполага с интегриран Наръчник за предоставяне на информация за местонахождение, който съдържа ясни инструкции за това как всеки спортист, включен в регистър на спортисти за тестване, да изпълни своите задължения, свързани с предоставянето на информация за местонахождение, дава обяснения за техния смисъл и служи като индикатор за това дали информацията за местонахождение е подадена правилно.
 
Кой предоставя информация за местонахождение и защо?
Срокове за предоставяне на информация за местонахождение
Изисквания към съдържанието на информацията за местонахождение
Санкции при неспазване на задълженията, свързани с предоставянето на информация за местонахождение
 
 

 

Кратък наръчник за предоставяне на информация за местонахождение чрез АДАМС - 474 KB
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център - 322 KB
Инфомационен формуляр – Обработване на лични данни в АДАМС - 228 KB
Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни - 755 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg