Република България
Начало Зона на спортиста Информация за местонахождение

Санкции при неспазване на задълженията, свързани с предоставянето на информация за местонахождение

При неспазване на крайния срок за предоставяне на информация за местонахождение, спортистът рискува на името му да бъде регистрирано т. нар. „неуспешно подаване”. 
 
Ако при опит спортистът да бъде подложен на допингов контрол се окаже, че той не е на мястото, на което е посочил, че ще се намира в рамките на 60-минутния интервал за конкретен ден, спортистът рискува на името му да бъде регистрирана т. нар. „пропусната проверка”.
 
Всяка комбинация от 3 неуспешни подавания и/или пропуснати проверки, извършени от спортиста в рамките на 12-месечен период, се разглежда като нарушение на антидопинговите правила. При доказване на нарушението, санкцията е лишаване от права за срок от 1 до 2 години, а при второ такова нарушение –  лишаване от права за срок от 2 до 4 години.
 
Кой предоставя информация за местонахождение и защо?
Срокове за предоставяне на информация за местонахождение
Изисквания към съдържанието на информацията за местонахождение
Как се предоставя информация за местонахождение?
Кратък наръчник за предоставяне на информация за местонахождение чрез АДАМС - 474 KB
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център - 322 KB
Инфомационен формуляр – Обработване на лични данни в АДАМС - 228 KB
Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни - 755 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg