Република България
Начало Зона на спортиста Информация за местонахождение

Срокове за предоставяне на информация за местонахождение

Информацията за местонахождение се предоставя в срок преди първия ден на всяко тримесечие от началото на календарната година, освен ако в правилата на съответната антидопингова организация е предвидено друго. Следователно, принципните срокове за предоставяне на информация за местонахождение са:

• 31 декември (за въвеждане на информация за местонахождение за месеците януари, февруари и март);
• 31 март (за въвеждане на информация за местонахождение за месеците април, май и юни);
• 30 юни (за въвеждане на информация за местонахождение за месеците юли, август и септември);
• 30 септември (за въвеждане на информация за местонахождение за месеците октомври, ноември и декември).

Информацията за местонахождение, която трябва да бъде предоставена до горните срокове, трябва да съдържа данни за това къде ще се намира спортистът през всеки един ден от съответното предстоящо тримесечие. Напълно нормално е в началото на тримесечието спортистът да не е съвсем наясно какво ще бъде точното му местонахождение всеки ден три месеца напред. Все пак, спортистът е длъжен да спази крайния срок като предостави възможно най-точните данни, с които разполага въз основа на това къде предполага, че ще се намира през цялото предстоящо тримесечие, след което да ги обновява в хода на тримесечието, така, че те да бъдат винаги точни и актуални.
 
Кой предоставя информация за местонахождение и защо?
Изисквания към съдържанието на информацията за местонахождение
Санкции при неспазване на задълженията, свързани с предоставянето на информация за местонахождение
Как се предоставя информация за местонахождение?
Кратък наръчник за предоставяне на информация за местонахождение чрез АДАМС - 474 KB
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център - 322 KB
Инфомационен формуляр – Обработване на лични данни в АДАМС - 228 KB
Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни - 755 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg