Република България
Начало Зона на спортиста Информация за местонахождение

Кой предоставя информация за местонахождение и защо?

Информация за местонахождение се предоставя само от елитни и/или рискови спортисти, които са включени в т. нар. „регистър на спортисти за тестване” на международна федерация и/или национална антидопингова организация (каквато е Антидопинговият център).
 
Информацията за местонахождение е едно от най-мощните средства за борба срещу допинга тъй като дава възможност за координирано и ефикасно планиране и провеждане на най-важния елемент от процедурата за допингов контрол – извънсъстезателно тестване без предизвестие.
 
Повечето забранени субстанции и методи могат да бъдат открити в организма през ограничен период от време, но ефектът, който оказват спрямо спортните постижения, може да бъде изкючително дълготраен. Извънсъстезателното тестване без предизвестие до голяма степен лишава спортистите от възможността да бъдат „изкушени” от желанието си за победа на всяка цена и да посегнат към забраненото. Всеки спортист, който предоставя информация за местонахождение знае, че благодарение на нея, антидопинговите организации са в състояние да го открият за проверка винаги и навсякъде, което значително ограничава шансовете за „успешно” допингиране.
 
Срокове за предоставяне на информация за местонахождение
Изисквания към съдържанието на информацията за местонахождение
Санкции при неспазване на задълженията, свързани с предоставянето на информация за местонахождение
Как се предоставя информация за местонахождение?
Кратък наръчник за предоставяне на информация за местонахождение чрез АДАМС - 474 KB
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център - 322 KB
Инфомационен формуляр – Обработване на лични данни в АДАМС - 228 KB
Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни - 755 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg