Република България
Начало Зона на спортиста Регистър на спортистите за тестване

Какво е регистър на спортисти за тестване?

Съгласно дефиницията на Световния антидопингов кодекс и Наредба за антидопинговата дейност, регистър на спортисти за тестване е „регистърът на високоразрядните спортисти, подлежащи на състезателно и извънсъстезателно тестване, който всяка международна спортна организация и национална антидопингова организация изготвя във връзка със своя план за разпределение на проверките”.
 
Но какво е специалното на това даден спортист да бъде включен в регистър на спортисти за тестване? Отговорът е: задължението да предоставя информация за местонахождение. Целта е антидопинговите организации да бъдат улеснени при откриването на спортиста и подлагането му на извънсъстезателни проверки.
 
По принцип, информацията за местонахождение се предоставя съобразно конкретните правила на съответната организация (национална антидопингова организация или международна федерация), която е включила спортиста в своя регистър на спортисти за тестване. Повечето организации, включително Антидопинговият център, изискват информацията за местонахождение да бъде предоставяна чрез Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АДАМС).
 
Друго важно нещо, което всеки спортист включен в регистър на спортисти за тестване е длъжен да знае, е че ако му се налага да кандидатства за разрешение за терапевтична употреба, съответната молба и придружаващата я документация също се подават чрез АДАМС.
 
Видове регистри на спортисти за тестване
 
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център - 322 KB
Наредба за антидопинговата дейност - 350 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg