Република България
Начало Зона на спортиста Разрешения за терапевтична употреба

Разрешения за терапевтична употреба за спортисти на международно ниво

Спортистите на международно ниво кандидатстват за издаване на разрешение за терапевтична употреба пред съответната международна федерация, в чийто регистър на спортисти за тестване са включени. Например, ако даден спортист на международно ниво е състезател по гребане (т.е. включен е в регистъра на спортистите за тестване на Международната федерация по гребане), молбата за разрешение за терапевтична употреба и съответните приложения към нея (анамнеза, резултати от прегледи, лабораторни изследвания, образни изследвания и т.н.) се подават до Международната федерация по гребане. На свой ред Международната федерация по гребане издава или, съответно, отказва да издаде разрешение за терапевтична употреба при спазване на процедурите и сроковете, които са предвидени в нейните антидопингови правила.

Освен да издава разрешения за терапевтична употреба на спортисти от нейния регистър на спортисти за тестване, всяка международна федерация е длъжна:

• да публикува списък на международните спортни прояви, за които разрешенията за терапевтична употреба задължително се издават по реда на нейните правила;

• да публикува правила относно реда, по който ще признава разрешения за терапевтична употреба, издадени от други антидопингови организации.

Първото се налага, тъй като за международните спортни прояви, освен спортисти на международно ниво, е възможно да се класират и други „видове“ спортисти, включително непълнолетни. Второто се налага, тъй като спортистите, които разполагат с разрешение за терапевтична употреба, издадено им от тяхната национална антидопингова организация, трябва да бъдат наясно дали ще трябва да кандидатстват за разрешение за терапевтична употреба наново пред международната федерация в случай че:

• се класират за международна спортна проява;

• бъдат включени в регистъра на спортистите за тестване на същата международна федерация.

 

Какво е разрешение за терапевтична употреба?
Кой издава разрешения за терапевтична употреба и на кого?
Разрешения за терапевтична употреба за спортисти на национално ниво
Разрешения за терапевтична употреба за други спортисти, включително непълнолетни и спортисти с увреждания
Разрешения за терапевтична употреба за участници в Олимпийски и Параолимпийски игри
Разрешения за терапевтична употреба за участници в европейски и световни първенства
 

 

Молба за разрешение за терапевтична употреба - 567 KB
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС - 473 KB
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба - 621 KB
Наредба за антидопинговата дейност - 350 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg