Република България
Начало Зона на спортиста Разрешения за терапевтична употреба

Кой издава разрешения за терапевтична употреба и на кого?

Легитимни разрешения за терапевтична употреба се издават само от антидопингови организации, които са приели Световния антидопингов кодекс и действат съобразно неговите разпоредби. Такива организации са:

• Международният олимпийски комитет;
• Международният параолимпийски комитет;
• Останалите организации за спортни прояви от най-висок ранг (напр. континентални или регионални спортни асоциации, които при провеждане на спортни прояви провеждат допингов контрол);
• повечето международни федерации;
• повечето национални антидопингови организации (каквато е Антидопинговият център).
 
Гореизброените организации имат специфични правомощия и собствени процедури по отношение на издаването на разрешения за терапевтична употреба, като, обаче, тези правомощия и процедури се подчиняват на принципите на Международния стандарт за разрешения за терапевична употреба на Световната антидопингова агенция.
 
Разрешение за терапевтична употреба може да бъде издадено на:
 
• спортист на международно ниво (т.е. спортист, който е включен в регистъра на спортистите за тестване на международна федерация);
• спортист на национално ниво (т.е. спортист, който е включен в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център);
• друг вид спортист, включително непълнолетен и/или с увреждания;
  
или във връзка с:
 
• международни спортни прояви (Олимпийски или Параолимпийски игри, световни, европейски и други първенства с участие на спортисти от различни държави);
• държавни спортни прояви.
 
Това към коя организация трябва да се обърне нуждаещ се от лечение спортист, за да му бъде издадено легитимно разрешение за терапевтична употреба, може да зависи както от „вида” на спортиста, така и от „вида” на спортната проява, в която той/тя е заявен за участие. Видът на спортната проява е определящ в случай, че лечението протича през част от или през целия период на нейното провеждане.
 
Какво е разрешение за терапевтична употреба?
Разрешения за терапевтична употреба за спортисти на международно ниво
Разрешения за терапевтична употреба за спортисти на национално ниво
Разрешения за терапевтична употреба за други спортисти, включително непълнолетни и спортисти с увреждания
Разрешения за терапевтична употреба за участници в Олимпийски и Параолимпийски игри
Разрешения за терапевтична употреба за участници в европейски и световни първенства
 

 

Молба за разрешение за терапевтична употреба - 567 KB
Кратък наръчник за подаване на молби за разрешения за терапевтична употреба чрез АДАМС - 473 KB
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба - 621 KB
Наредба за антидопинговата дейност - 350 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg