Република България
Начало Медиен Център Новини

Антидопингов семинар с преподаватели по ФВС от общообразователните училища в гр. София

Съгласно Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 Г.) за периода 2018-2019 г. и цел 2. от Плана -„По-висока обществена информираност за вредите от употребата на допинг“, на 12.06.-13.06.2019 беше организиран и проведен антидопингов семинар в Антидопинговия център. Семинарът беше предназначен за преподаватели по физическо възпитание и спорт от общообразователните училища в гр. София. По предварително изготвена програма, служители от Антидопинговия център представиха презентации на следните теми: „Етични и морални принципи в спорта“, „Що е допинг и последствия за здравето“ и „Контрол и превенция на употребата на забранени субстанции в спорта“. Темите на семинара предизвикаха засилен интерес и много въпроси от присъстващите, които дадоха предложения за нови срещи на тази тематика. Водещи институции в провеждането на семинара бяха Антидопингов център и Регионално Управление на Образованието -гр. София.

Галерия

World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg