Република България
Начало Медиен Център Новини

Aнтидопинговото обучение на състезатели по аеробика и спортно-технически персонал

По покана на председателя на Съюза по аеробика България на 27 април 2018г. експерти от Антидопинговия център проведоха антидопинговото обучение на национални състезатели по аеробика и спортно-технически лица по време на държавното им първенство в гр. Кърджали. Всички участници бяха запознати с нарушението на спортната етика, процедурата за допингов контрол, техните права и задължения, програмата за Биологичните паспорти на състезателите, промените по забранителния списък за 2018г., и наказанията съгласно Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна дейност. Беше представена програмата „Speak up” на Световната антидопингова агенция и еквивалентно „Сигнал за допинг нарушение“ на Антидопинговия център. В края на лекцията присъстващите решаваха тест за проверка на знания и попълниха анонимна анкета за оценка на обучението.
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg