Република България
Начало Дейност Образователно-информационна дейност

Програма за Антидопингово обучение


Антидопинговият център предлага разнообразна образователна програма за спортисти практикуващи различни видове спорт. Обучението предоставя информация за спорт без допинг и подкрепя моралния, честния и здравословния избор.

 


1.Цели

Чрез своята образователна програма Антидопинговият център популяризира идеята за чист спорт, насърчава спортистите да се състезават честно, без допинг и да спазват моралните и етични ценности на спортния дух, тъй като духът на спорта е тържество на човешкото съвършенство.


2.Целеви групи

Антидопинговия център организира обучения на:

  1. спортисти
  2. спортно-технически персонал
  3. спортни лекари
  4. целево ориентирани превантивни програми
  5. учители от спортните училища в страната
  6. международни и български състезатели - Аутрич програми съвместно с международни федерации
  7. състезатели, треньори и лекари по заявки на лицензирани спортни организации и клубове


3.Обхват на антидопинговата програма

Антидопинговата програма обхваща следните теми:


4.Разпространение на антидопинговата програма

Дейността на антидопинговата програма се осъществява чрез:

 

 

План за Антидопингово обучение за 2020г. - 411 KB
План за Антидопингово обучение за 2019г. - 435 KB
План на Антидопингово обучение за 2018 г. - 442 KB
План на Антидопингово обучение за 2017 г. - 405 KB
План на Антидопингово обучение за 2016 г. - 406 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg