Република България
Начало Зона на спортиста Списък на забранените субстанции и методи

Какво представлява Списъкът на забранените субстанции и методи?

Списъкът на забранените субстанции и методи е международен стандарт на Световната антидопингова агенция, който идентифицира забранените за употреба в спорта субстанции и методи. Списъкът се поддържа от Световната антидопингова агенция и се обновява ежегодно. Всяка негова нова версия влиза в сила от 1 януари на съответната календарна година. Нови субстанции и/или методи биват добавяни към списъка при условие, че изпълняват два от долуизброените три критерия:

• използването на субстанцията/метода самостоятелно или в комбинация с други субстанции/методи е в състояние да доведе до значително повишаване на спортните постижения;
• използването на субстанцията/метода води до реални или потенциални рискове за здравето;
• използването на субстанцията/метода е в разрез със спортния дух.

Структура на Списъка на забранените субстанции и методи
Какво е „специфична субстанция”?
Важно за всеки спортист!
Внимание: МЕТИЛХЕКСАНАМИН!
 

 

Списък на забранените субстанции и методи за 2020 г. - 338 KB
Наредба за антидопинговата дейност - 12.06.2019г. - 350 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg