Република България
Начало Документи Проектодокументи

Проектодокументи

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център
Проект на ПМС - 257 KB
Доклад от министъра на младежта и спорта - 212 KB
Предварителна частична оценка на въздейтсвие - 283 KB
Становище на дир. "Модернизация на администрацията" на МС - 537 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg