Република България
Начало Зона на спортиста

Зона на спортиста

Списък на забранените субстанции и методи

Списък на забранените субстанции и методи

Списъкът на забранените субстанции и методи е международен стандарт на Световната антидопингова агенция, който идентифицира забранените за употреба в спорта субстанции и методи. Списъкът се поддържа от Световната антидопингова агенция и се обновява ежегодно. Всяка негова нова версия влиза в сила... още...
Разрешения за терапевтична употреба

Разрешения за терапевтична употреба

Спортистите, подобно на всички останали хора, понякога се разболяват и се нуждаят от лечение. За разлика от всички останали хора, обаче, те са длъжни да спазват редица антидопингови правила, които ограничават свободното използване на някои лечебни субстанции и методи.

още...
Регистър на спортистите за тестване

Регистър на спортистите за тестване

Съгласно дефиницията на Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, регистър на спортисти за тестване е „регистърът на високоразрядните спортисти подлежащи на състезателно и извънсъстезателно тестване, който всяка международна... още...

Регистър за отборни местонахождения

Регистър за отборни местонахождения

Антидопинговият център управлява Регистър за отборни местонахождения. Той известява писмено отборите/клубовете, които са избрани да предоставят информация за местонахождения. Информацията се подава в определени срокове чрез системата за администриране и управление на антидопинговата дейност /АДАМС/. още...
Информация за местонахождение

Информация за местонахождение

Информация за местонахождение се предоставя само от елитни и/или рискови спортисти, които са включени в т. нар. „регистър на спортисти за тестване” на международна федерация и/или национална антидопингова организация (каквато е Антидопинговият център). 

още...
Процедура за взимане на проби

Процедура за взимане на проби

Взимането на проби е частта от процедурата за допингов контрол, при която специално обучени длъжностни лица взимат уринна и/или кръвна проба от спортист. Антидопинговият център провежда процедурата за взимане на проби съобразно Международния стандарт за тестване на Световната антидопингова... още...

Права и задължения

Права и задължения

В борбата срещу допинга в спорта е валиден т. нар. „принцип на стриктната отговорност” или казано с прости думи – „виновен до доказване на противното”. Ето защо всеки спортист трябва да бъде напълно наясно поне със своите основни права и задължения. 

още...
Хранителни добавки

Хранителни добавки

Добавките в спорта представляват реална заплаха за спортиста да извърши нарушение на антидопинговите правила. Няма сертификат, който да гарантира 100%, че продуктите не съдържат забранени субстанции.

още...

Informed Sport

nformed-Sport е програма за удостоверяване качеството на хранителните продукти в спорта, доставчиците на спортни храни, техните производители и производствената им база. още...
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg