Република България
Начало Дейност Проекти

Антидопингово обучение срещу фалшивото себеутвърждаване

Проект, финансиран от фонда на ЮНЕСКО за елиминиране на допинга в спорта

 

Продължителност: 01/03/2013 – 31/03/2015

 

Приключен: 17.12.2015г. с писмо на Анджела Мело, Директор на отдел „Етика, младеж и спорт“ с вх. № 818 от 21.12.2015г. след изпратен описателен и финансов отчет до фонда на ЮНЕСКО за елиминиране на допинга в спорта.

 

Проектът разшири познанията на спортистите за забранените субстанции и методи, за риска при използване на допинг, запозна участниците с новостите при санкциите, както и с разрешенията за терапевтична употреба чрез предоставяне на специализирано обучение в български спортни училища. Проектът стартира с попълване на предварителна анкета от учениците за проверка на техните знанията за допинга.

 

     Бяха изнесени лекции пред 214 ученици на възраст между 15-18 години, преподаватели и треньори от 8 спортни училища в 6 града на България посветени на:

В четири дома за деца, лишени от родителски грижи, беше изнесена по една специализирана лекция за вредите от допингиращите средства.

 

Бяха изготвени и разпространени печатни материали (брошури, листовки, списъци на забранените вещества и методи за 2013г., 2014г. и 2015г.) на български език сред участниците в обучението.

 

По време на обученията имаше оживени дискусии. Обучителният процес завърши с финална анкета (идентична с предварителната) и резултатите от анализа й показа увеличен брой на верните отговори. Участниците дадоха висока оценка на ефективността на обучението.

 

Награди бяха раздадени на най-добрите участници в обучението от включените в проекта училища и домове.

 

World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg