Република България
Начало Документи Формуляри

Формуляри

Молба за разрешение за терапевтична употреба - 567 KB
Известие за прекратяване на спортносъстезателна дейност - 206 KB
Формуляр за връщане на спортисти към състезателна дейност по–рано от 6 месеца - 146 KB
Формуляр за допингов контрол - 1931 KB
Биологичен паспорт на спортиста– формуляр за допълнителен доклад - 477 KB
Допълнителен формуляр - 467 KB
Формуляр за доклад на председателя на АДЕ - 425 KB
Формуляр за неуспешен опит за проверка - 756 KB
Приемо-предавателен протокол - 395 KB
Инфомационен формуляр – Обработване на лични данни в АДАМС - 228 KB
Формуляр за попълване на отборни местонахождения - 127 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg