Република България
Начало Документи Национални

Национални документи

ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА - нов, влиза в сила от 18.01.2019г. - 426 KB
ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА - 3765 KB
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР - 197 KB
Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (приета с ПМС №453 от 30.12.2014 г.) - 3980 KB
Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта 2015-2024 г. (приета с Решение №390/29.05.2015 г. на МС) - 715 KB
План за действие за изпълнение на СТРАТЕГИЯTA за периода 2018-2019 г. - 342 KB
План за действие за изпълнение на СТРАТЕГИЯTA за периода 2016-2017 г. - 263 KB
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център - 322 KB
Правила на Комисията за разрешения за терапевтична употреба към Антидопинговия център 2016 г. - 195 KB
Наръчник за антидопинговите екипи - 793 KB
Техническа процедура за управление на регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център - 633 KB
Инструкция за обработване на лични данни от Антидопингов център и защитата им от незаконен достъп - 690 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg