Република България
Начало Зона на спортиста Информация за местонахождение

Информация за местонахождение

Информация за местонахождение се предоставя само от елитни и/или рискови спортисти, които са включени в т. нар. „регистър на спортисти за тестване” на международна федерация и/или национална антидопингова организация (каквато е Антидопинговият център). 

Кой предоставя информация за местонахождение и защо?

Кой предоставя информация за местонахождение и защо?

Информация за местонахождение се предоставя само от елитни и/или рискови спортисти, които са включени в т. нар. „регистър на спортисти за тестване” на международна федерация и/или национална антидопингова организация (каквато е Антидопинговият център). 

още...
Срокове за предоставяне на информация за местонахождение

Срокове за предоставяне на информация за местонахождение

Информацията за местонахождение се предоставя в срок преди първия ден на всяко тримесечие от началото на календарната година, освен ако в правилата на съответната антидопингова организация е предвидено друго. 

още...
Изисквания към съдържанието на информацията за местонахождение

Изисквания към съдържанието на информацията за местонахождение

Най-важното изискване към информацията за местонахождение е тя да бъде „качествена” т.е. да бъде точна и подробна дотолкова, че длъжностните лица по допингов контрол на Антидопинговия център или на друга легитимна антидопингова организация (напр. съответната международна федерация,... още...

Санкции при неспазване на задълженията, свързани с предоставянето на информация за местонахождение

Санкции при неспазване на задълженията, свързани с предоставянето на информация за местонахождение

При неспазване на крайния срок за предоставяне на информация за местонахождение, спортистът рискува на името му да бъде регистрирано т. нар. „неуспешно подаване”. 
 
Ако при опит спортистът да бъде подложен на допингов контрол се окаже, че той не е... още...
Как се предоставя информация за местонахождение?

Как се предоставя информация за местонахождение?

Спортистите, които са включени в регистъра за тестване на Антидопинговия център, предоставят информация за местонахождение чрез Системата за администриране и управление на антидопинговата дейност (АДАМС). АДАМС е интернет-базирано пособие за управление на база данни, което освен, че дава... още...World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg