Република България
Начало Зона на спортиста Регистър на спортистите за тестване

Регистър на спортистите за тестване

Съгласно дефиницията на Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, регистър на спортисти за тестване е „регистърът на високоразрядните спортисти подлежащи на състезателно и извънсъстезателно тестване, който всяка международна спортна организация и национална антидопингова организация изготвя във връзка със своя план за разпределение на проверките”. 

Какво е регистър на спортисти за тестване?

Какво е регистър на спортисти за тестване?

Съгласно дефиницията на Световния антидопингов кодекс и Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, регистър на спортисти за тестване е „регистърът на високоразрядните спортисти, подлежащи на състезателно и извънсъстезателно тестване, който всяка международна... още...

Видове регистри на спортисти за тестване

Видове регистри на спортисти за тестване

Има два вида регистри на спортистите за тестване:
 
• международни (съставът им се определя от съответната международна федерация);
• национални (съставът им се определя от съответната национална антидопингова организация).
 
още...
Прекратяване на състезателна дейност

Прекратяване на състезателна дейност

Ако спортист, който е част от Регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център, реши да прекрати своята спортно-състезателна дейност трябва да извести писмено Антидопинговия център за решението си. още...


World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет       Informed-sport.com      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg