Република България
Начало Документи Международни

Международни документи

Конвенция срещу употребата на допинг - 127 KB
Допълнителен протокол към конвенцията срещу употребата на допинг - 116 KB
Международна конвенция за борба с употребата на допинг в спорта - 277 KB
Световен антидопингов кодекс - 879 KB
Международен стандарт за тестване и разследвания - 1183 KB
Международен стандарт за разрешения за терапевтична употреба - 997 KB
Международен стандарт за защита на личния живот и личните данни - 739 KB
Списък на забранените субстанции и методи 2018 г. - 412 KB
Списък на забранените субстанции и методи 2018 г. - основни изменеия и бележки - 112 KB
Списък на забранените субстанции и методи 2017 г. - 365 KB
Списък на забранените субстанции и методи 2017 г. - основни изменеия и бележки - 154 KB
Доклад на оценяващия екип за спазване на антидопинговата конвенция - 627 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg