Република България
Начало Документи Национални

Национални документи

ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА - 3765 KB
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР - 197 KB
Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (приета с ПМС №453 от 30.12.2014 г.) - 431 KB
Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта 2015-2024 г. (приета с Решение №390/29.05.2015 г. на МС) - 715 KB
План за действие за изпълнение на СТРАТЕГИЯTA за периода 2016-2017 г. - 263 KB
Инструкция за критериите за включване на спортисти в регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център - 322 KB
Правила на Комисията за разрешения за терапевтична употреба към Антидопинговия център 2015 г. - 193 KB
Техническа процедура за управление на регистъра на спортистите за тестване на Антидопинговия център - 633 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg