Република България
Начало За нaс Кариери

Обява за обучение на лица за придобиване право на участие в дейността на антидопингови екипи

Обучение на лица, за придобиване право на участие в дейността на антидопингови екипи

 

Антидопинговият център към министъра на младежта и спорта организира обучение на лица за придобиване право на участие в дейността на антидопингови екипи.

 

Обучението ще се проведе на 24 и 25 януари 2017 г. от 10 часа в учебната зала на Антидопинговия център, София, ул. „Никола Габровски“ 1.

 

Условия за кандидатстване:

 

1. Кандидатите да са навършили 18 г. възраст;

2. Да притежават минимум средно образование, за което да представят копие от съответната диплома, на което да бъде написано „Вярно с оригинала“ и да бъде подписано собственоръчно“;

3. Да умеят да общуват добре на български език.

4. С възможност за работа и командировки предимно в делнични дни;

 

С предимство ще се ползват кандидати:

 

Необходими документи:

 

Преди провеждане на обучението, кандидатите следва да се запознаят с разпоредбите на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, както и с Процедурата за вземане на допинг проби, публикувана на електронната страница на Антидопинговия център.

 

Документи се приемат:  до 18.01.2017 г. по електронната поща на адрес: anti-doping.centre@anti-doping.government.bg или по факс 02/862 6054

Такса за участие в размер на 55 лв., внесена в брой преди започване на обучението.

В края на обучението кандидатите ще решават писмен тест и издържалите теста ще получат сертификати и възможност за работа в антидопингов екип.

 

 

Заявление - 84 KB
World Anti-Doping Agency       Inado       World Anti-Doping Agency       Български Олимпийски Комитет      
©2012-2016 Антидопингов център   Created by: 123.bg